MANUELTERAPİ/KİROPRATİK NEDİR?

Manuelterapi ya da Kiropratik, vücut fonksiyonlarının, özellikle de kas ve eklem sisteminde meydana gelen dengesizliklerin tamamen elle uzman doktor tarafından giderilmesidir. Burada tedaviyi uygulayacak doktorun uzman olması, her tedavide olduğu gibi ortaya çıkabilecek tehlikeli durumları bertaraf etmek için çok önemlidir.

Manuelterapinin kısa tarihçesi

Kiropratik kelimesi, Yunanca `chiros` (el) ve `practicos` (uygulama) kelimelerinden gelmektedir. Manuelterapi de "elle yapılan"  veya "manipulasyona dayanan terapi" anlamına gelmektedir.

Manuelterapi de en az akupunktur kadar eski bir uygulama olup, eski Çin, Hint, Babil ve Asur medeniyetlerinde uygulandığının izleri ortaya çıkarılmıştır. Hatta eski Mısır yazıtlarında kiropratik tekniklerinin açıklamalarına rastlanmaktadır. Teknik daha sonra bir kenara bırakılmış ve zamanla unutulmuştur.

Günümüzde ortaya çıkması Kanadalı Dr. Daniel Palmer sayesinde olmuştur. Bu yöntemi tekrar canlandırmak isteyen Palmer, kendisini de şaşırtan bir şekilde kapıcısının işitme bozukluğunu, boyun eklemlerine uyguladığı manuelterapi ile tedavi edince işin üzerine gitmiş. Bu tür tedavilerin anatomik ve fizyolojik temellerini derinlemesine inceleyen Dr. Palmer, kısa sürede manuelterapinin felsefesini ve tedavi şekillerini belirleyerek birçok başarıya da imza atınca, manuelterapi kendisiden sonra, ABD, Kanada, Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Avusturya, Fransa ve hatta Yeni Zelanda’ ya kadar hızla yayılmıştır. Günümüzde uygulama sıklığı açısından Almanya başı çekmektedir. Manuelterapi artık çok sık uygulanan, tanınan ve yasallaşmış bir tamamlayıcı tıp dalı olmuştur.

Manuelterapi nerelerde faydalı olur?

Manuelterapi, boyun, sırt ve bel ağrıları başta olmak üzere; kol, omuz, kas ve iskelet  sistemindeki ağrılı sendrom ve hastalıkların tedavisinde başarılı olmaktadır. Cerrahi müdaheleyi gerektiren bazı disk kayması durumlarında da, vakanın ağırlığına bağlı olarak alternatif bir tedavi olarak iyileşmeyi sağlayabilmektedir. Manuelterpide, kas ve/veya eklemlerin sıkıştırdığı sinirlerin serbest kalmaları sağlanabildiğinden, segmentlere bağlı olarak, migren, baş ağrısı, astım, hazımsızlık, artrit ve bazı duygusal bozukluklar dahi tedavi edilebilmektedir.

Manuelterapi nasıl uygulanılır?

Ayrıntılı bir hasta özgeçmişi dinleyen doktor, daha sonra hastanın duruş bozukluklarını, iskelet sistemindeki eklemlerin fonksiyon yeteneklerini ve hareket kısıtlılıklarını anlamak için onu fonksiyonel ve yapısal  bir muayeneden geçirir. Burada özellikle omurganın her segmentinin (kesitinin), sakroiliakal eklem (sakrum, yani kuyruk sokumu ile bel omurgaları arasındaki bölüm ile leğen kemikleri-ilium arasındaki eklem) ve kas gruplarının durumu önem taşımaktadır.

Dengesiz bölgelerin röntgen filmini muhtemelen bazı tahliller de isteyecek olan uzman, bir tedavi planı oluşturur. Temelde tedavide amaçladığı hedefler şunlardır:

  1. Duruş bozukluklarını düzeltmeye çalışmak,
  2. Omurga, kalça ve sakroiliakal eklemlerin bozulan fonksiyonlarını yeniden yerine getirmek
  3. Ağrıya ve fonksiyon bozukluklarına sebep olan sinir yıpranmalarını ortadan kaldırmak
  4. El-ayak bileklerindeki; diz, ama özellikle kalça eklemlerindeki hareket kısıtlılığından kaynaklanan rahatsızlıkları gidermek.

Sakroiliak ve kalça eklemleri  traksiyonu, mobilizasyon ve mobilizasyonu

Sakroiliakal eklem için yaylanma testi: her iki taraftan modifikasyonlar var.Kalça 900 fleksiyonda, diz ve femur üzerinde vertikal kuvvet ile SİE yaylanması araştırılır

Lomber bölge için yumuşak doku tekniği: Sırt ekstensörlerinin ve lomber eklemlerin Traksiyon, Mobilizasyonu

Cerviks ve Toraks geçiş bölgesi için mobilizasyon

C0-C1 muayene ve mobilizasyonu

Torakal bölge için üniversal teknik

Sakroiliak eklem mobilizasyon ve manipulasyonu

Stoddort’ un Çapraz Tekniği

Torakal bölgenin palpasyon muayenesi

Boyun bölgesi için master teknik

Boyun bölgesi için rotasyon manipulasyonu

Torakal bölge manipulasyonu

 


Copyright © Gurselvelioglu.com 2012 | TümHakları Saklıdır